Treo Phướn chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV huyện Đông Anh, Hà Nội

Treo Phướn chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Đông Anh, Hà Nội.

Treo Phướn chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Đông Anh, Hà Nội.