Sở Văn hóa Thông tin

Thủ tục xin giấy phép treo biển quảng cáo

Biển quảng cáo ngoài trời hiện nay đang là phương thức truyền thông quảng cáo...