Những dự án biển bảng quảng cáo ngoài trời, treo băng rôn – treo phướn trọn gói, màn hình led kích thước lớn, hộp đèn quảng cáo, roadshow… được thực hiện bởi Quảng cáo Xuân Phúc.